Ιστορικό

  • 1950  Ιδρυση  της εταιρείας από τον Καραβάτση Γεώργιο με αντικείμενο την εμπορία γεωργικών μηχανημάτων σε ένα κατάστημα μόλις 50 τ.μ.

  • 1960 μετατροπή της εταιρείας σε "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΤΣΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. TIGER" και εγκατάσταση σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 150τμ και κατασκευή ψεκαστικών μηχανημάτων και πρατήριο υγρών καυσίμων

  • 1974 μετατροπή της εταιρείας σε  "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΤΣΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε." και νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σε οικόπεδο 5.000 τ.μ. και καλυμμένου χώρου 1000 τ.μ.

  • 1978 παράλληλα με την κατασκευή των ψεκαστικών μηχανημάτων κατασκευάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα αυτοπροωθούμενα ποτιστικά συγκροτήματα (καρούλια) σε συνεργασία με τον Ιταλικό οίκο GIUNTI spa.

  • 1985 Iδρυση νέας εταιρείας "ΚΑΡΑΒΑΤΣΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε."  "TIGER-PLAST S.A."και ασχολείται με την παραγωγή δεξαμενών πολυαιθυλενίου με τη μέθοδο rotational moulding κατάλληλες για την αποθήκευση και  μεταφορά νερού, πετρελαίου, λαδιού, κρασιού, γάλακτος, χημικών και όλων γενικά των υγρών.  

  •  1991 Eπέκταση  κτηριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων . 

  • 1997 Παύση κατασκεύσης ψεκαστικών και ποτιστικών συγκροτημάτων απο τη ΚΑΡΑΒΑΤΣΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ και αλλαγή δραστηριότητας σε εμπορική με την δημιουργία Τεχνικού Πολυκαταστήματος. 
  • 1998 Νέες κτηριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από την ΚΑΡΑΒΑΤΣΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και κατασκεύη νέων προϊόντων όπως γλάστρες ,πλαστικά στηθαία αυτοκινητόδρομων,καπάκια κάδων απορριμάτων.

  •  2005 η ΚΑΡΑΒΑΤΣΗΣ Γ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ  μεγαλώνοντας τη γκάμα προϊόντων της ασχολέιται με τη εισαγωγή και διάθεση σε όλη την Ελλάδα Οινοποιιτικών Μηχανημάτων .
  • 2010 Εφυγε σε ηλικία 70 χρονών απο τη ζωή ο οραματιστής και δημιουργός της βιομηχανίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΚΑΡΑΒΑΤΣΗΣ.