Προϊόντα | Winus


Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

 • Ψυκτικό C1-W1 WINUS srl

  Τιμή: Eπικοινωνήστε για πληροφορίες

  Το C1-W1 ψυκτικό είναι εξοπλισμένο με μία σπείρα άμεσης ανταλλαγής ψύξης και προστίθεται σε βαρέλια ή δεξαμενέ  Κωδικός: 005-001
  Κατασκευαστής: Winus
  Διαθεσιμότητα:

  Περισσότερα

 • Ψυκτικό C2-W3 WINUS srl

  Τιμή: Eπικοινωνήστε για πληροφορίες

  Ψυκτικό γλυκόλης πλήρες με αντλία κυκλοφορίας, δεξαμενή αποθήκευσης και τα υδραυλικά εξαρτήματα, με δύο θερμ  Κωδικός: 005-
  Κατασκευαστής: Winus
  Διαθεσιμότητα:

  Περισσότερα

 • Ψυκτικά C2-W5 & C2-W9 WINUS srl

  Τιμή: Eπικοινωνήστε για πληροφορίες

  Τα C2-W5 και C2-W9 είναι ψυκτικά εξοπλισμένα με ένα θερμοστάτη και έναν έλεγχο για τον αυτόματο έλεγχο της θερμοκρ  Κωδικός: 005-
  Κατασκευαστής: Winus
  Διαθεσιμότητα:

  Περισσότερα

 • Ψυκτικό C2-W11 WINUS srl

  Τιμή: Eπικοινωνήστε για πληροφορίες

  Τα C2-W11 είναι ψυκτικό εξοπλισμένο με ένα θερμοστάτη και έναν έλεγχο για τον αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας  Κωδικός: 005-
  Κατασκευαστής: Winus
  Διαθεσιμότητα:

  Περισσότερα

 • Ψυκτικά C2-W13 / C2-W16 / C2-W20 WINUS srl

  Τιμή: Eπικοινωνήστε για πληροφορίες

  Ψυκτικά γλυκόλης με διπλό κύκλωμα ψύξης συστήματος ρύθμισης για βελτιστοποιημένη απόδοση σε υψηλές και χαμη  Κωδικός: 005-
  Κατασκευαστής: Winus
  Διαθεσιμότητα:

  Περισσότερα

 • Ψυκτικά C2-W25 / C2-W31 / C2-W39 WINUS srl

  Τιμή: Eπικοινωνήστε για πληροφορίες

  Ψυκτικά γλυκόλης με διπλό κύκλωμα ψύξης συστήματος ρύθμισης για βελτιστοποιημένη απόδοση σε υψηλές και χαμη  Κωδικός: 005-
  Κατασκευαστής: Winus
  Διαθεσιμότητα:

  Περισσότερα

 • Ψυκτικά C2-W60 / C2-W80 / C2-W105 WINUS srl

  Τιμή: Eπικοινωνήστε για πληροφορίες

  Ψυκτικά γλυκόλης με διπλό κύκλωμα ψύξης συστήματος ρύθμισης για βελτιστοποιημένη απόδοση σε υψηλές και χαμη  Κωδικός: 005-
  Κατασκευαστής: Winus
  Διαθεσιμότητα:

  Περισσότερα

 • Εξαρτήματα WINUS srl

  Τιμή: Eπικοινωνήστε για πληροφορίες

  Αντλίες, ηλεκτροβάνες και δεξαμενές αποθήκευσης γλυκόλης.


  Κωδικός: 005-
  Κατασκευαστής: Winus
  Διαθεσιμότητα:

  Περισσότερα

 • Πίνακες ελέγχου WINUS srl

  Τιμή: Eπικοινωνήστε για πληροφορίες

  Προσαρμοσμένοι πίνακες ελέγχου για τη διαχείριση του συνόλου του οίνου με ξεχωριστά control.

  Aπό to C2-W13 κ  Κωδικός: 005-
  Κατασκευαστής: Winus
  Διαθεσιμότητα:

  Περισσότερα

 • Αναδευτήρες

  Τιμή: Eπικοινωνήστε για πληροφορίες

  Διατίθεται με τριφασικό ή μονοφασικό κινητήρα, με σύνδεση garolla.

  Κωδικός: 005-
  Κατασκευαστής: Winus
  Διαθεσιμότητα:

  Περισσότερα


Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.